• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
ROTTERDAM VAN TOEN _HERINNERINGEN » Ziekenhuizen verzorging

Verdwenen ziekenhuizen Rotterdam

 Bergweg Ziekenhuis 

Het Bergwegziekenhuis lag aan de rand van de wijk Liskwartier in Rotterdam en werd in 1908 gesticht als aanvulling op het inmiddels te kleine Coolsingelziekenhuis als gevolg van de snelle bevolkingsgroei van Rotterdam na 1850.

Door een fusie met het Eudokia ziekenhuis ontstond het IJsselland Ziekenhuis dat werd gebouwd in Capelle aan den IJssel. Aan het eind van de 20e eeuw werd het Bergwegziekenhuis afgebroken en vervangen door sociale woningbouw.

Er zijn vele verhalen te vinden op het internet over het Bergwegziekenhuis. Onder andere werd hier in 1940 de Duitse bevelvoerder van de luchtlandingstroepen Kurt Student geopereerd, nadat hij, kort na de capitulatie, ernstig aan het hoofd gewond was geraakt door een Duitse kogel.


Bergweg gemeente ziekenhuis Rotterdam


  Coolsingel gemeente ziekenhuis Rotterdam---------------------


Geschiedenis

Het ziekenhuis werd tussen 1839 en 1848 gebouwd en in de jaren 1880 aan de achterkant uitgebreid.
De eerste directeur was Dr. J.B. Molewater (1813 – 1864). Molewater hanteerde het 'profijtbeginsel', je betaalde voor wat je kreeg en had daardoor rechten die men in het Gasthuis niet had, daar was je afhankelijk van de 'relatie die je opbouwde met de doktoren'.

Tot die tijd was het gebruikelijk dat de hogere klassen zich thuis lieten verplegen, want die konden dit betalen. Door de introductie van verschillende verpleegklassen dacht Molewater de financiering van heel zijn ziekenhuis gezond te houden. Voor 1853 nam het Coolsingelziekenhuis zelfs alleen maar betalende patiënten aan, de rest moest zich behelpen met het oude Gasthuis.

Het ziekenhuis leed in de beginperiode grote verliezen. De gemeente subsidieerde het ziekenhuis al fors en was bovendien bang dat als ze alles zouden betalen, de diaconieën ook al hun patiënten zouden gaan doorsturen naar het Coolsingelziekenhuis. Men stelde toen nog prijs op een sterke scheiding van staat en kerk, ieder moest voor zichzelf zorgen. Uiteindelijk kwam men tot het besef dat enige coördinatie toch voordelen zou bieden en dus zouden in het Coolsingelziekenhuis ook 'armlastigen' worden geaccepteerd, ook al werden die gestuurd door de diaconieën. Ook toen al kon men berekenen dat bij een hoge subsidie een paar extra gratis patiënten echt geen verschil meer zou maken. Het uiteindelijke doel was dat zoveel mensen als mogelijk van het ziekenhuis gebruik zouden gaan maken: leegstand is altijd duurder en hoe meer patiënten hoe hoger de omzet, dacht men.

Vanuit heel Europa kwam men op bezoek in het modernste ziekenhuis van Europa, het Coolsingelziekenhuis. In 1864 overleed Molewater en het ziekenhuis verloor al snel zijn voorsprong op andere ziekenhuizen.

Het ziekenhuis was door Rose opgezet als een corridorziekenhuis, later werd de trend meer een ziekenhuis met verschillende paviljoens en barakken, nodig voor de behandeling van besmettelijke ziekten.

Molewater had altijd meer gepleit voor een integraal ziekenhuis, maar mensen wilden toen niet graag verpleegd worden naast een cholerapatiënt en dus liepen de inkomsten van het ziekenhuis snel terug. Er werd gezocht naar een oplossing in de vorm van dependances.

In 1872 werd het via een wet zelfs verplicht om aparte dependances voor besmettelijke ziekten in te richten en dus ontstonden er de volgende dependances van het Coolsingelziekenhuis:


Foto album Sint Franciscus Gasthuis aan de Schiekade Rotterdam


De GGD aan de baan in Rotterdam