• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
U heeft deze pagina betreden op om
X Rotterdam Het Oude Noorden Met Muziek
PowerPoint – 5,2 MB 60 downloads
Rating: 1 ster
1 stem

START PAgINA

1-(DE HAVEN R.DAM) (1000 jarig bestaan overschie)(R0tterdammers en hun zorgen)


Lees alle informatie op de onderse accordion

Rotterdamse haven

De bootsman stond op het achterdek en de scheepstimmerman voorop, met de grootste bijlen die aan boord waren. Ze hadden onmiddellijk het lofwerk gekapt als hun schip niét in de sluis van hetVoornse Kanaal, bij Hellevoetsluis, zou passen. Ze stonden er klaar voor, maar het was niet nodig. De bijna 78 meter lange Rotterdam ging er net in: de boeg raakte de sluisdeur en tussen het achterschip en de deur kon precies een stootkussen. De zorg was dus gelukkig voor niets geweest. Maar het had er wél om gespannen. Bij de bestelling van haar eerste twee schepen had de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij namelijk nog rekening moeten houden met de lengte, omdat ze beide mogelijk eerder in de vaart zouden kunnen komen dan de Nieuwe Waterweg geschikt zou zijn voor hun doorvaart. De rederij had de twee zeil-stoomschepen laten bouwen bij een werf in Glasgow, waarvan de directeur in de nazomer van 1872, tijdens de overdrachts-proefvaart van de Rotterdam met trots vertelde dat het schip - uit een royaal gebaar - wat meer lengte had gekregen dan was afgesproken. Antoine Plate en Otto Reuchlin, directeuren van de NASM, schrokken en dachten meteen aan de sluis. Want de Rotterdam moest daar wél door!

En het schip weigeren, kon wel, maar zou veel geld kosten. De bouwprijzen waren intussen namelijk zo sterk gestegen dat de werf de schepen met meer winst aan een ander kon verkopen als de Rotterdamse rederij ze niet had willen hebben. Het liep dus echter goed af en de Rotterdam bereikte ongeschonden zijn thuishaven Rotterdam. Enkele jaren later was de Nieuwe Waterweg op diepte en konden ook deze schepen er moeiteloos gebruik van maken.

1000 jarig bestaan Overschie

De bouw van de eerste nederzetting werd vijftig jaar eerder geschat, op basis waarvan Overschie in 1929 het 1000-jarig bestaan vierde. Deze eerste nederzetting ontstond als ontginnings-nederzetting toen kolonisten vanuit Vlaardingen het achterliggende veenmoeras mochten ontginnen.

Rotterdammers en hun zorgen

Tot in de twintigste eeuw zijn er vele tienduizenden Rotterdammers gestorven aan ziekten als pokken, cholera en tuberculose. Minstens evenveel zijn er bezweken aan de gevolgen van honger, kou en verwaarlozing. Want het merendeel van de Rotterdammers heeft eeuwenlang op het randje van het bestaansminimum geleefd. In tijden van oorlog, slechte oogsten of werkloosheid konden tallozen zich niet handhaven. En ook door persoonlijke tegenslagen, zoals ziekte, invaliditeit of ouderdom met gebreken raakten veel inwoners van Rotterdam aangewezen op de zieken- en armenzorg van kerk en stad.


   Pagina  2-RET GESCHIEDENIS------BEZOEKERS VAN TOEN---------------KRALINGEn


wist u dat

30 januari 1948

Oud-wethouder mr. CE. van Walsum wordt benoemd tot burgemeester van Delft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 februari 1948

Met een kapitaal van vijf miljoen gulden wordt de N.V. Groothandels-gebouwen opgericht, die één of meer ^verzamelgebouwen voor de groot-handeUn Rotterdam wil gaan bouwen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 maart 1948

Rotterdam wordt in plaats van Amsterdam dit jaar de losplaats vpor het walvisfabrieksschip 'Willem Barendsz'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 april 1948

Het gemeentebestuur krijgt te horen dat de rijksoverheid zal meewerken aan de restauratie van de Sint Laurenstoren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 april 1948

In het Feyenoordstadion speelt Nederland gelijk tegen België (2-2).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 april 1948

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 'Noordam' van de Holland-Amerika Lijn voert de eerste lading graan van het Marshall-plan die voor ons land is bestemd, in Rotterdam aan.

2 mei 1948

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De aan de Ronde van Nederland deelnemende wielrenners rijden door Rotterdam.

12 mei 1948

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het in de oorlog vernielde zwembad Charlois wordt weer in gebruik genomen.

Informatie


RET ROTTERDAM GESCHIEDENIS

Ontstaan en opkomst-Rotterdam

Sinds de negende eeuw lag op de plaats van het huidige stadscentrum van Rotterdam de nederzetting Rotta. Deze werd in de twaalfde eeuw onbewoonbaar door overstromingen van de rivier Rotte. Omstreeks 1270 werd in de Rotte een dam gelegd op de plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Hieraan ontleent Rotterdam zijn naam. Rond deze dam ontstond een nederzetting waar men in eerste instantie leefde van visserij. Al snel werd het ook een handelsplaats en ontstonden de eerste havens. Op 17 maart 1299 kreeg Rotterdam van graaf Jan I van Holland stadsrechten.

LEES MEER

In 1878 werd de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) opgericht. Een jaar later, in 1879, reed de eerste paardentram in Rotterdam. Vanaf 1882 gingen er ook stoomtrams rijden in en rondom de nog niet uitgebreide stad. In 1904 werd er begonnen met de eerste buslijnen en, met de invoering van de elektrische tram in 1905, werd er een nieuw trambedrijf opgericht; Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij (RETM).

Vanaf 1898 verzorgde de RTM ook het tram- en bootvervoer van en naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. In 1966 reden daar de laatste trams en ging de RTM verder als busbedrijf. De RTM ging, na een fusie met andere bedrijven, met het busbedrijf verder als ZWN. Uiteindelijk werd dit bedrijf in 1999 opgenomen in het Connexxion-concern.---LEES MEER

BEZOEK AAN ROTTERDAM TOEN

VLOOTBEZOEK

KONINKLIJKBEZOEK AAN ROTTERDAM VAN TOEN

BUITENLANDSE GASTEN BEZOEK

KRALINGEN GESCHIEDENIS

Kralingen is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en thans wijk in Rotterdam. Kralingen werd in 1895 bij Rotterdam gevoegd en maakt nu - samen met CrooswijkStruisenburg en De Esch - deel uit van het bestuurscommissiegebied Kralingen-Crooswijk. Aan de rand van Kralingen ligt de Kralingse Plas, omringd door het Kralingse Bos. Midden in Kralingen ligt de Oudedijk. Kralingen is een wijk met twee buurten: Kralingen-West en Kralingen-Oost-LEES MEER


3-HERINNERINGEN-----------------------------------SPORT TOEN---------------------------OUDE NOORDEN

Informatie


ROTTERDAM HERINNERINGEN GEBEURTENISSEN

Ontstaan en opkomst[

Sinds de negende eeuw lag op de plaats van het huidige stadscentrum van Rotterdam de nederzetting Rotta. Deze werd in de twaalfde eeuw onbewoonbaar door overstromingen van de rivier Rotte. Omstreeks 1270 werd in de Rotte een dam gelegd op de plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Hieraan ontleent Rotterdam zijn naam. Rond deze dam ontstond een nederzetting waar men in eerste instantie leefde van visserij. Al snel werd het ook een handelsplaats en ontstonden de eerste havens. Op 17 maart 1299 kreeg Rotterdam van graaf Jan I van Holland stadsrechten. In het verleden werd er algemeen van uitgegaan dat die nog datzelfde jaar, na de dood van Wolfert I van Borselen (de voogd van Jan I) en Jan I zelf, werden herroepen, maar die visie is niet meer algemeen gangbaar.[3] Hoe het ook zij, op 7 juni 1340 verleende graaf Willem IV van Holland (opnieuw) stadsrechten. In 1360 werd een stadsmuur gebouwd, nadat men daar in 1358 toestemming voor had gekregen van Albrecht van Beieren-LEES MEER

SPORT IN HET ROTTERDAM TOEN

Lambertus (Bep) van Klaveren (tot 1916 Lambertus Steenhorst[1]) ( Rotterdam26 september 1907 - aldaar, 12 februari 1992) was een Nederlands bokser, die gedurende zijn carrière de bijnaam The Dutch Windmill verwierf.

Van Klaveren werd tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 kampioen in de klasse vedergewicht. In 1931 werd hij Europees kampioen lichtgewicht en in 1938 Europees kampioen middengewicht. Hij woonde een tijd lang in de Verenigde Staten, waar hij ondanks aankondigingen nooit om de wereldtitel bokste. Waarschijnlijk wilden de organisatoren niet het risico nemen dat de ook voor hen lucratieve wereldtitel in handen van een buitenlander kwam. In totaal bokste Van Klaveren 102 wedstrijden; hij won er 77, verloor 18 keer en 7 partijen eindigden onbeslist. Hij bokste op 19 maart 1956 zijn afscheidswedstrijd, tegen de Duitser Werner Handtke-LEES MEER

Rotterdam het oude noorden

Het Oude Noorden is een wijk in het noorden van Rotterdam en maakt deel uit van het stadsdeel Rotterdam-Noord. De wijk wordt in het noorden begrensd door het Noorderkanaal en grenst aan de wijk het Liskwartier in het noorden, de Agniesebuurt in het westen en het water van de Rotte in het oosten, waaraan Rotterdam zijn naam dankt. Over de Noorderbrug in het oosten ligt Crooswijk.

Anno 2020 is het Oude Noorden een uitgesproken multi-etnische wijk. In de tot Noorderboulevard omgedoopte Zwart Janstraat en Noordmolenstraat en in het aanliggende Zwaanshals is daardoor een zeer divers winkelaanbod ontstaan. Gemeente en woningcorporaties willen de wijk weer op de kaart zetten als aantrekkelijke woonwijk nadat de wijk jarenlang door onder andere drugsproblemen en verpaupering was geteisterd----lees meer


4-CROOSWIJK------------------------------STRAATLEVEN-----------EEUWFEEST.R.Dam


INFORMATIE

CROOSWIJK ROTTERDAM

De Rotterdamse wijk Crooswijk ligt ingeklemd tussen de wijk Kralingen, de Boezem, het Oude Noorden en Centrum. Crooswijk was ooit bekend om zijn marinierskazerne. Veel straatnamen getuigen nog van een militair verleden van het Korps Mariniers: Tamboerstraat, Pijperstraat, Schuttersveld, Excercitiestraat, Vaandrigstraat. Crooswijk heeft ook een industrieel verleden. Jamin, de Heinekenbrouwerij, een tramremise en talloze abattoirs waren er gevestigd. Deze industrieën hebben plaatsgemaakt voor sociale woningbouw. Aan de Crooswijksesingel staat alleen het monumentale kantoorgebouw van Heineken nog overeind. Crooswijk is een van de oorspronkelijk Rotterdamse volksbuurten (in tegenstelling tot veel andere volksbuurten in de stad, die van oorsprong zelfstandige dorpen waren) en de wijk wordt sterk geassocieerd met de 'echte' Rotterdammer en het Rotterdams dialect----LEES MEER

ROTTERDAMSE STRAATLEVEN

De Zandstraat was een bekende en beruchte straat in Rotterdam waar onder anderen zeelieden vertier kwamen zoeken. De sloppenwijk rond de Zandstraat werd omstreeks 1915 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe stadhuis van Rotterdam en het hoofdpostkantoor. De vroegere Zandstraat liep tussen de Raamstraat en de Leeuwenstraat. In 1936 werd het gebruik van de naam Zandstraat opgeheven, maar na een ruimtelijke herordening in 1979 werd de naam geherintroduceerd. De oudste naam is de Roodezandstraat, naar de oorspronkelijke invulling van het gebied, het oude ambacht Roodezand. De Zandstraat kwam uit op een straat die het Roodezand heette. In de Max Havelaar verwijst Multatuli (Eduard Douwes Dekker) naar de Zandstraat als voorbeeld van een straat in een volksbuurt (hoofdstuk 7).De schrijver M.J. Brusse schreef over deze rosse buurt Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. De Zandstraat komt ook voor in een van de liedjes van Speenhof.

Rotterdam eeuwfeest

1672 is de Nederlandse geschiedenis ingegaan als het Rampjaar. Het land werd door vier vijanden tegelijk aangevallen. De paniek onder de bevolking richtte tegen de zittende bestuurders. Wat gebeurde er in Rotterdam en welke rol had de stad in de terugkeer van de prins van Oranje?