• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
ROTTERDAM -ZOALS HET WAS » ROTTERDAM ROND HET CENTRUM

Rotterdam Ontstaansgeschiedenis

In de 12e eeuw wordt er een zeedijk aangelegd om het Schieland en Delfland te beschermen tegen de Noordzee, die hier in de monding van de Maas vrij spel heeft. Deze dijk, Schielands Hoge Zeedijk, volgt het tracé Westzeedijk  Schiedamsedijk  Hoogstraat  Oostzeedijk  Groenedijk. Halverwege de 13e eeuw wordt in de Rotte een dam gelegd op de plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Rond deze dam ontstaat een nederzetting waar men in eerste instantie leeft van visserij. Al snel wordt het ook een handelsplaats en ontstaan de eerste havens, zoals de Oude Haven en het Haringvliet.

Op 17 maart 1299 krijgt Rotterdam stadsrechten van Jan I van Holland, naar model van die van Beverwijk. Dit is een onderdeel van de politieke strategie van zijn voogd Wolfert van Borselen, die de positie van de Van Avesnes in de regio wil verzwakken, en ook op financieel gewin uit is. In het verleden werd er algemeen van uitgegaan dat die stadsrechten nog datzelfde jaar, na de dood van Wolfert van Borselen én Jan I, worden herroepen door de nieuwe graaf, Jan II van Avesnes, maar die visie is niet meer algemeen gangbaar.[1] Hoe het ook zij, op 7 juni 1340 verleent graaf Willem IV van Holland, tegen betaling, (opnieuw) stadsrechten. Om de stad worden grachten gegraven: langs de Coolvest en Warande. Er worden, na toestemming van Albrecht van Beieren, stadswallen aangelegd, die in 1360 de toen nog kleine stad ommuren, met de stadspoorten Goudse Poort, Delftse Poort, en Schiedamse Poort. Later wordt de vesting verkleind van Warande tot Goudsesingel. Na enige tijd wordt de vesting weer uitgebreid met de Waterstad, het gebied tussen Hoogstraat, Schiedamse Singel en de Boompjes.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

WEET U NOG ?


1 januari 1939

De gemeente Rotterdam telt 612.372 inwoners. Dat zijn er 6.639 meer dan een jaar eerder.

3 januari 1939

Tegen betaling zal de gemeente Rotterdam een deel van het grond­gebied van de aangrenzende gemeente Overschie overnemen. In 1941 zal Overschie worden geannexeerd.

5 januari 1939

Mevrouw Van Dijk-Wierder, echt­genote van de minister van Defensie, verricht bij de Rotterdamsche Droog­dok Maatschappij de doop en stapel­loop van het voor de Koninklijke Marine bestemde artillerie-instructie­schip Van Kinsbergen.

6 januari 1939

Omdat er geen geld meer is, moet het herstel van de toren van de Sint Laurenskerk tijdelijk worden gestaakt. Op 15 maart kan het karwei weer worden hervat.

12 januari 1939

De gemeenteraad vraagt het college van B&W nogmaals aan te dringen op een vergunning voor de aanleg van het vliegveld Zestienhoven en tevens op overname van het vliegveld Waalhaven door het ministerie van Defensie.

24 januari 1939

Burgemeester mr. P.J. Oud opent de nieuwe vleugel van het Diaconessen-huis aan de Westersingel.

 

18 mei 1940

Het bij het bombardement beschadigde hoofdpostkantoor aan de Coolsingel wordt tijdelijk onder­gebracht in het hulppostkantoor aan de Soetendaalseweg.

28 mei 1940

De weekmarkt wordt van de verwoeste Coudsesingel naar het Noordplein verplaatst.

12 juni 1940

Voor de eerste maal zijn er begrafenissen op de nieuwe Zuider Begraafplaats aan de Charloisse Lagedijk.

22 juni 1940

De diverse tramlijnen tussen het stadscentrum en Zuid rijden weer over de Maasbruggen.

 

11 juli 1940                                 

Negenhonderd Rotterdamse kinderen vertrekken op uitnodiging van rijkscommissaris dr. A. Seyss-lnquart voor een vakantie naar het gebied van de Boven-Donau. Het is het eerste contingent van in totaal 4.000 kinderen.

23 juli 1940

Een nationale inzameling voor hulpverlening aan de slachtoffers van het bombardement op Rotterdam heeft 109.208 gulden en zeven cent opgeleverd.

4 augustus 1940                          

Vijfhonderd manschappen van de Duitse arbeidsdienst maken een mars door de stad.


21 januari 1941

Het niet verwoeste warenhuis De Bijenkorf wordt voor een deel heropend.

 

31 maart 1941                             

Op het terrein van de vroegere tuin van het grotendeels verwoeste Coolsingel-ziekenhuis wordt de eerste paal geslagen voor het hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging. Ir. J.A. Ringers, algemeen gevol­machtigde voor de wederopbouw, is daarbij. Het is de eerste paal voor de wederopbouw van Rotterdam.

 

18 april 1941                                

Mr. K.P. van der Mandele, voorzitter van de Kamer van Koophandel, hijst tegenover het stadhuis een aantal groen-witte vanen. Deze sporen de door het bombardement getroffen bevolking aan de schade-uitkeringen zoveel mogelijk in de eigen stad te besteden.