• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
Rating: 4 sterren
1 stem

In de 19e eeuw werd de positie van Rotterdam als internationale haven bedreigd door de verzanding van de voornaamste verbinding met zee, de Brielse Maas. Om dit probleem het hoofd te bieden werd tussen 1827 en 1830 door het eiland Voorne het Voornse kanaal gegraven, tussen Rotterdam en Hellevoetsluis. Naarmate de grootte der zeeschepen in de 19e eeuw meer en meer toenam, bleek dit kanaal evenwel niet aan de behoeften te voldoen. Ingenieur Pieter Caland ontwierp een ambitieus plan voor een nieuwe verbinding met de Noordzee. In 1866 werd begonnen met de uitvoering hiervan.

Tussen 1866 en 1872 wordt de Nieuwe Waterweg gegraven, een directe scheepvaartverbinding met de Noordzee tussen Rotterdam en de Hoek van Holland. Een jaar na de voltooiing van de Nieuwe Waterweg vestigt de HAL Holland-Amerika Lijn zich in Rotterdam. De onderneming betrekt in 1901 een hoofdkantoor aan de Wilhelminakade in een gebouw dat nu het fameuze hotel-restaurant 'New York' is.

Na het openstellen van de Nieuwe Waterweg begint de onstuimige groei van Rotterdam. Er worden verschillende nieuwe havens aangelegd, waardoor de werkgelegenheid enorm toeneemt. Dit trekt arbeiders uit alle windstreken aan. Het geld dat door de stad wordt verdiend, besteedt men onder meer aan de bouw van statige panden in het centrum

Beukendaal

Deze naam is vastgesteld op 07-01-1927 door het college van burgemeester en wethouders.
De beuk (Fagus sylvatica) is een plant uit de napjesdragersfamilie (Fagaceae). Zie ook Berkendaal.
Thema
Deze naam ligt in de buurt Vreewijk. Deze naam valt binnen het wijkthema Landelijke omgeving.

De Zalmhaven

 was een haven in Rotterdam. De Zalmhaven lag aan de westkant van de Stadsdriehoek en stamde uit 1693. De Zalmhaven was gericht op de zalmvisserij, die in de 19e eeuw tot grote bloei kwam. Ook waren langs de Zalmhaven scheepswerven gevestigd.

Aan het eind van de zestiende eeuw maakte de haven van Rotterdam een enorme groei door. Omdat er behoefte was aan ruimte voor scheepswerven, werd net buiten de stadswal de Zalmhaven gegraven. Hier verhuisden scheepstimmerwerven en houtkoperijen vanuit de Boompjes naartoe en bloeide de zalmvisserij op.

LEES MEER

WESTERSINGEL

Deze naam is vastgesteld op (onbekend) door het college van burgemeester en wethouders.
Omstreeks 1850 werd een begin gemaakt met de stadsuitbreiding buiten de Wester-Nieuwe-Hoofdpoort, die ten westen van de Leuvehaven stond, tot aan het Ponteveer (Veerdam). De Westersingel, Westersingelbrug, Westerstraat en Westplein herinneren aan deze westelijke uitlegging, die bekend stond onder de naam Tweede Nieuwewerk, ter onderscheiding van het Eerste Nieuwewerk, dat van 1699 tot 1702 werd aangelegd en waarvan de zuidelijkste dijk feitelijk de Westerstraat was. Van het nieuw ingedijkte gedeelte werd nu de zuidelijkste dijk de Willemskade en de daarvan ten westen gelegen dijk Westerkade.Thema
Deze naam ligt in de buurt Dijkzigt. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie/richting).

BLAAK

De betekenis van de naam Blaak is niet geheel zeker. Het is heel goed mogelijk dat de naam is afgeleid van het Zuidnederlandse woord 'blak', dat stil rustig water betekent. Ook kan gedacht worden aan het Middelnederlandse 'blec', dat de betekenis heeft van 'Land, dat even boven het water uitkomt'. De Blaak was de oude vest voor de uitleg van de stad in het laatst van de 16de eeuw. In de stadsrekeningen van 1480/81 en 1481/82 wordt deze vest 'die Blake' genoemd. Sinds 1577 werden erven aan de Zuidblaak door de stad verkocht als bouwgrond, sinds 1581 ook aan de Noordblaak. Tot 1613 werd de vest voor scheepstimmerwerven gebruikt. In 1867 is een gedeelte van de Blaak gedempt ten behoeve van de bouw van een nieuw postkantoor. Het resterende gedeelte is in 1940 gedempt met het puin van de huizen uit de verwoeste binnenstad. De namen Noord- en Zuidblaak voor de straten ter weerszijden van het water zijn toen vervallen. Sindsdien geldt de naam Blaak voor de brede verkeersweg die door de demping is ontstaan. Later werd de Blaak in westelijke richting doorgetrokken. De nieuwe weg ontving de naam Westblaak. De Overblaak is de straat die over de Blaak heenloopt, en is een onderdeel van het zogeheten paalwoningencomplex. In de volksmond is hieraan de naam Blaakse Bos gegeven.Thema

Deze naam ligt in de buurt Stadsdriehoek. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie/bombardement).

 

 

 

 

WILLEMSBRUG

Deze naam is vastgesteld op 17-11-1981 door het college van burgemeester en wethouders.
De eerste brug van deze naam werd op 24 oktober 1878 zonder enige plechtigheid opengesteld voor het verkeer. Ze was genoemd naar Koning Willem III, die tijdens zijn bezoek aan Rotterdam op 21 mei 1874 een gedenksteen in het landhoofd van de in aanbouw zijnde Maasbrug plaatste. Bij die gelegenheid ontving ze de naam Willemsbrug. De naam Maasbrug bleef in de volksmond bestaan. De tweede Willemsbrug werd even ten oosten van de oude brug gebouwd. Ze werd op 1 juli 1981 geopend door Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander. De oude brug werd in december van dat jaar gesloopt.(Thema)
Deze naam ligt in de buurt Stadsdriehoek. Deze naam valt binnen het wijkthema 

BEURSPLEIN

Deze naam is vastgesteld op 31-03-1953 door het college van burgemeester en wethouders.
Vernoemd naar het nieuwe, in 1940 gereedgekomen, beursgebouw aan de Coolsingel, ontworpen door architect J.F.Staal. Voordien werd dit plein Spinhuisstraat genoemd. Tot 1942 bevond zich bij de Blaak een plein dat eveneens de naam Beursplein droeg.

Thema
Deze naam ligt in de buurt Stadsdriehoek. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie).

WOLFSHOEK

Deze naam is vastgesteld op 03-04-1944 
In november 1611 werd het gedeelte ten oosten van de Leuvehaven als bouwgrond verkocht. Arent van der Wolff kocht daar verschillende erven, zoals dat op de hoek van de Blaak en de Leuve, waardoor de naam te verklaren is. In het begin heette ook dit gedeelte Blaak. De Rouaansche Kaai, zoals vroeger een gedeelte van de Wolfshoek werd genoemd, dankte die naam aan het beurtveer op Rouaan aldaar. In deze buurt, op de Blaak bij de Keizersbrug, bevond zich het huis 'de Rouaanse kelder', dat eveneens aan dit beurtveer herinnerde. De huidige Wolfshoek ligt ongeveer op dezelfde plaats als waar deze straat zich voor het bombardement in mei 1940 bevond.Thema
Deze naam ligt in de buurt Stadsdriehoek. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie/bombardement).

STEIGERSGRACHT

Gezicht op de Steigersgracht met het luchtspoor, 1920.
De Steigersgracht is na het bombardement van 1940 aanzienlijk verbreed en ligt thans gedeeltelijk op de plaats van de vroegere bebouwing van het Hang. Wegens de goede diensten door de stad aan hertog Willem V van Beieren verleend, gaf deze haar in 1351 het recht tot vrij gebruik van de steiger, die reeds in 1334 wordt genoemd. Deze aanlegplaats lag aan de Middeldam, vlak tegenover de ingang van de Oudehaven.


FOTOALBUM ROTTERDAM JAREN 20