• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
ROTTERDAM -ZOALS HET WAS » OVERSCHIE-ROTTERDAM

Overschie is een voormalige gemeente in Zuid-Holland. De naam Overschie wordt reeds in de tiende eeuw genoemd ('Ouwer Schie'), toen het dorp een kleine nederzetting in een groot moerasgebied was.

In Overschie komen de vier wateren bij elkaar die alle vier kortweg met Schie worden aangeduid: De Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. De Schie werd een belangrijke transportroute in de dertiende eeuw, toen de Schielands Hoge Zeedijk werd aangelegd tussen Vlaardingen en Gouda, waarbij twee havens werden gecreëerd bij de Schie en de Rotte. De eerste werd belangrijk voor de ontwikkeling van Overschie, de tweede voor die van Delfshaven (Delfts Haven geeft aan dat deze haven belangrijk was voor de stad Delft). De Schiedamse Schie dateert uit ca. 1250. In 1340 kreeg de stad Rotterdam toestemming om een kanaal te graven tussen het centrum en Overschie: De Rotterdamse Schie. De Delfshavense Schie werd in 1389 gegraven.

OVERSCHIE FIJN OM TE WERKEN EN TE WONEN


GLIMFABRIEK OVERSCHIE

De NV Glimfabriek was een fabriek van poetsmiddelen te Overschie die bestaan heeft van 1918-1970.

Het bedrijf is in 1918 ontstaan uit een samenwerking van de in 1914 opgerichte NV Oliefabriek Schiedam en een groothandel in wasmiddelen en poetsartikelen. Aanvankelijk was men gevestigd aan de Korenaarstraat 45-53 te Rotterdam, maar het bedrijf groeide en verhuisde weldra naar een nieuw complex aan de Overschieseweg te Overschie. Dit karakteristieke pand had een vierkante toren waarop in grote letters het woord: Glim was aangebracht.

Op het hoogtepunt van het bedrijf werkten er ruim honderd mensen, maar de Glimfabriek werd overgenomen door Koninklijke Zwanenberg Organon en werd in 1970 gesloten.