Veel plezier

nieuw-Een rit door oud Rotterdam » Nieuw-Reis door oud Rotterdam
De plaatselijke tijd in Rotterdam:

Een reis door oud Rotterdam


1900-2e kathaven-2.jpg
1901-Hoogstraat winkel van de windt Rotterdam-1.jpg
1902-Nieuwe Markt met de Maagd van Holland-1.jpg
1903-Ammanstraat Leslokaal Doofstommen instituut-1.jpg
1904-Hugo de Grootstraat ter hoogte van de veemarkt-1.jpg
1905-Beurs station met MAV Morgen Avond Verder-1.jpg
1906-Binnenrotte onder het spoorweg viaduct Op de achtergrond ligt het Hofplein-1.jpg
1907-OudeHavenkade Rotterdam-1.jpg
1908-Geldersekade ongeveer terhoogte van de Koningssteeg die liep van de Geldersekade naar de Wijnstraat-2.jpg
1909-Heerenstraat Rotterdam.jpg
1910-Coolsingel-jpg
1911-Kikkersteeg tussen Haagseveer en Coolvest.jpg
1912-Jufferstraat Rotterdam.jpg
1913-Heemraadssingel bij de Mathenesserlaan Huizen aan de westzijde.jpg
1914-Afrikaanderplein Feijenoord.jpg
1915-Koningin Wilhelmina en Prins HendrikineenrijtuigGereformeerdBurgerWeeshuis.jpg
1916-Langekade De Firma Hoos Lijnbaan-Touwslagerij te Kralingen in het jaar.jpg
1917-Oosterkade.jpg
1918-Erasmussstraat vanaf het Noordplein Op de achtergrond de Ned Hervormde Noorderkerk.jpg
1919-van Nelle Deerven de wed J van Nelle Rotterdam De afdeling koffiepakkerij in de fabriek van de erven de wed Rotterdam.jpg
1920-DelftseVaart.jpg
1921-Kipstraat Voorgevels-Rotterdam.jpg
1922-Crooswijksesingel Personeel van de oude bottelarij van de Heineken Brouwerij Rotterdam-3.jpg
1923-Buizengat-Balkenhout van de familie Abraham van Stolk Zn in het water.jpg
1924-Jan-Kuijtenbrug-particulieren autobussen met oa M Slooter met Hansa-Loyd en een fordT van NV Correct.jpg
1925-BolwerkVerbouwdmotorrijtuig19-lijn2.jpg
1926-Groene Hilledijk-Rotterdam.gif
1927-Havenstraat De Havenstraat is vernoemd naar het voormalige stadje Delfshaven waar het de belangrijkste straat was.jpg
1928-Hugo de Grootstraat Bouw bedrijven Stucadoors bij de handkarren met stucadoors materialen bij stucadoors bedrijf 128.jpg
1929-Aelbrechtsplein Aflevering eerste electr motorrijtuigen 1905 b Afleveren eerste vierasser nr 436 17 juli.jpg
1930-1936-Kootsekade lijn 23 en Station Maas Dit is de Kootsekade bij de remisieHillegersberg.jpg
1931-Glaug De tapijtschaduw van de Gedis zeker schoon en sierlijk.jpg
1932-Bagijnenstraatte Rotterdam Op de achtergrond de toren van de Grote of StLaurenskerk.jpg
1933-1937-Honingerdijk Grazende schapen.jpg
1934-Bentincklaan in Rotterdam ingang Primavera Tentoonstellingjpg
1935-Wijnhaven met Regentessebrug.jpg
1936-leeuwenstraat met geparkeerde bussen.jpg
1937-2e Rosestraat-2.jpg
1938-Adamshofstraat straatfeest 40 jarig regerings jubileum Whilhelmina.jpg
1939-1941-Proveniersplein Bus 110 lijnD 10-Bus met gasgenerator Kromhout-Allan bouwjaar.jpg
1940-Gedempte slaak na de brandweer stroomde arbeidspers kon weer werken dagblad de voorwaards.jpg
1941-Delftsestraat Bij het spoorweg postkantoor staan de postbeambte Zij brengen de post vanuit de post auto.jpg
1942-Kerkhoflaan.jpg
1943-Wilgenplas Halte gezien vanuit het oosten.jpg
1944-Brede Hilledijk Katendrecht Kolenopslag.png
1945-Adriaen van der doeslaan-Rotterdam hillegersberg Volksvermaak Ringsteken mei dagen.jpg
1946-Wolphaertsbocht hoek Boergoensestraat aanrijding stoomtram en vrachtwagen 28-10-.jpg
1947-Boterdorpse Verlaat met sluisje richting de Rotte januari.jpg

Het ontstaan van het  Burger weeshuis

Waren er door het hoge sterftecijfer al veel wezen in de late middeleeuwen, ten gevolge van de (godsdienst)oorlogen en epidemieën werden dat er meer en meer, ook in Rotterdam. Natuurlijk waren er kinderen die door familie werden opgevangen, zeker als de kinderen een erfenis hadden, maar er waren heel erg veel kinderen in de stad die zich bedelend in leven moesten houden. Zij waren aanvankelijk volledig afhankelijk van de Christelijke naastenliefde en werden opgevangen en in leven gehouden door liefdadige instellingen ('Godshuizen' of gasthuizen), kloosters en kerken. Deze gasthuizen waren echter niet specifiek voor kinderen ingericht. Een echt weeshuis was er waarschijnlijk niet. Wel wordt in de bronnen rond 1540 in de Lombardstraat het 'Hillebrans weeshuys' vermeld.
Voor die kinderen die een erfenis hadden waren door de overheid wel voorzieningen getroffen. Allereerst door het graafschap, en sinds het midden van de 14e eeuw was die zorg overgedragen aan de familieleden, die dus als toeziend voogd de belangen van de wees behartigde. Daarbij kwamen blijkbaar nogal wat misstanden voor, waardoor geleidelijk een verschuiving plaatsvond: de zorg voor de wezen werd gaandeweg de 15e eeuw een zaak van de stedelijke overheid. Vanaf 1470 werden in de stad twee zogenoemde weesmeesters aangesteld. Deze weesmeesters hadden de materiële zorg voor de kinderen en stelde voogden aan, die zorgden voor kleding, voedsel, onderwijs en/of scholing. De voogd diende jaarlijks verslag te doen van de zorg. Het Stadsbestuur (aanvankelijk de burgemeesters) had de mogelijkheid bij gebleken ongeschiktheid de voogd te vervangen.
Het overgrote deel van de wezen had echter geen financiële middelen. De opvang en opvoeding van deze wezen lag buiten de taak van de weeskamer; deze geschiedde door uitbesteding op kosten van de stad. Oorspronkelijk werden de weeskinderen  geplaatst in het St. Anthoniusgasthuis, dat in 1437 door het St. Anthoniusgilde was gesticht. Het was een gasthuis voor de armen. Tussen 1560-1578 werd dit gasthuis in ieder geval als weeshuis gebruikt, want in 1561 worden in dit gasthuis twee meesters van de wezen genoemd. Het was gelegen aan de zuidzijde van de Hoogstraat, tegenover de Westewagenstraat. Het was een klein maar vooral ook slecht onderhouden pand, waar plaats was voor 28 wezen.
In 1578 verhuist het weeshuis naar het Witte Susterenhuis (Augustijnernonnen) aan de Westewagenstraat, dat sinds 1572 leeg stond. Hier konden zo'n 80 wezen ondergebracht. In 1598 tenslotte verhuist het weeshuis voor de laatste maal. De 106 wezen worden geplaatst in het gewezen Pest- of Dolhuis. Het weeshuis heet dan nog het Grote, Publieke of Stadsweeshuis. Vanaf de 18e eeuw wordt de naam Gereformeerd Burgerweeshuis, omdat diverse godsdiensten dan hun eigen weeshuis beginnen.