• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960

MARINIERS OP HET SCHUTTERSVELD

Het Schuttersveld in Crooswijk is een plein met geschiedenis. Sinds 1864 exerceerde de Rotterdamse Schutterij er, later gevolgd door het Korps Mariniers. Sparta speelde er en ook de allereerste voetbalinterland van het Nederlands Elftal vond hier plaats. Bewoners kunnen op het terras van Rotterdam Vertelt hun verhalen over het Schuttersveld en omgeving kwijt. Een expositie over de rijke geschiedenis van het Schuttersveld dient als inspiratiebron.

SCHUTTERSVELD

Deze naam is vastgesteld op 19-02-1993 door het college van burgemeester en wethouders.
Dit veld heet naar de schutters, die vroeger op het hier gelegen Exercitieveld oefenden. Bij besluit van B&W ontving het Excercitieveld officieel de naam Schuttersveld. Onder deze naam was het veld al jarenlang in de volksmond bekend. De naam Excercitieveld werd bij besluit 1 oktober 1993 ingetrokken.-Thema
Deze naam ligt in de buurt Oud Crooswijk. Deze naam valt binnen het wijkthema 


Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

ROTTERDAM BLOEMENCORSO VAN TOEN

Het Bloemencorso was in de dertiger jaren een vast onderdeel van de vieringen van de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus. De heer J. de Klerk, eigenaar van een bekende meubelzaak in het vooroorloorlogse Rotterdam, filmde een deel van de voorbij trekkende stoet. De Barendrechtse filmmaker Bas Romeijn kwam deze beelden tegen tussen ander filmmateriaal dat hij van het Stadsarchief Rotterdam kreeg. Met behulp van een verzamelaar van oude Rotterdamse ansichtkaarten werd ook de plek terug gevonden waar de opnamen gemaakt werden.

De heer de Klerk had op de Nieuwe Binnenweg tussen de Ruilstraat en de Pupillenstraat de stoet gefilmd. Te zien zijn de wagens Van Rossums Troost tabak, A. Driessen Cacao,  Brouwerij D’ Oranjeboom en van de Homburg Pudding en sausenfabriek.

DE ROTTERDAMSE BLOEMENCORSO VAN TOEN

BURGERWEESHUIS GOUDSEWAGENSTRAAT

Deze naam is vastgesteld op 28-01-1949 door het college van burgemeester en wethouders.
De Goudse Rijweg, Goudseweg en (vooroorlogse) Goudsewagenstraat vormden een onderdeel van de oude weg naar Gouda..Hier was ook het burgerweeshuis .. De Goudsewagenstraat wordt reeds in 1366 in bronnen vermeld. Na 1358, toen er grachten om de stad gemaakt mochten worden, zal ook bij deze 'rijweg' aan de stadsvest een poort gebouwd zijn en kon men van Gouda daardoor met wagens in de stad, d.w.z. Hoogstraat, komen. Later was hier het beginpunt van het Goudse Wagenveer. De Goudsewagenstraat heette oorspronkelijk Oostwagenstraat, in tegenstelling tot de Westewagenstraat. De brug over de Goudsevest heette ook nog op het einde van de 17de eeuw Oostwagenbrug. In de 18de eeuw zijn beide namen verdwenen. De Goudse Wagenstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Goudsesingel naar de Hoogstraat. Ze lag iets westelijker dan de huidige straat van die naam. Het gedeelte tussen de Kipstraat en de Hoogstraat heette Korte Goudsewagenstraat. Onder de Goudse Rijweg verstond men in de 16de eeuw ook de straat die thans Goudseweg heet. Tot 1900 droeg de westzijde van de Vlietlaan eveneens deze naam. De Goudsesingel was oorspronkelijk de buiten de stad gelegen vestkade. In 1481 wordt de singel genoemd van de Oostpoort naar het kleine Goudse Poortje. Deze singel moet even ten noorden van de huidige Warande en het Ammanplein hebben gelegen. Na 1505, toen de stad in de zuidelijke richting was ingekrompen, verstaat men onder de Goudsesingel de weg van de Goudse poort tot Couwenburgseiland (ter hoogte van het huidige Pompenburg). Ten oosten van de Goudse Poort heette hij Oostsingel. De Goudsesingel en Oostsingel waren de kaden ten noorden van de Goudsevest en de Oostvest. Het eerste gedeelte van de Oostvest werd in 1871 gedempt. Dit gedeelte heette sindsdien Gedempte Oostvest. In 1888 volgde de demping van het tweede gedeelte. Op deze plaats ontstond het Oostvestplein. Ook de Goudsevest en de Luthersche Vest werden gedempt. Nadat de demping was voltooid, ontving de nieuw gevormde brede weg vanaf het Boschje tot aan het Oostplein de naam Goudsesingel-Thema
Deze naam ligt in de buurt Stadsdriehoek. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie/richting).