• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
ROTTERDAM VAN TOEN _HERINNERINGEN » Vertier-Weeskinderen-bevrijding

110 jaar geleden opent Abraham Tuschinski, op 1 augustus 1911, zijn eerste bioscoop in een verbouwd kerkje aan de rand van het armoedige Zandstraatkwartier. Hij noemt het theater naar de muze van de komedie: Thalia. Het is eigenlijk een slooppand. Bij de vergunningaanvraag schrijft de gemeente Tuschinski dat hij het gebouw slechts tijdelijk als bioscoop mag gebruiken. Op niet al te lange termijn zal het met de omringende panden tegen de vlakte gaan, om plaats te maken voor het nieuwe Rotterdamse stadhuis. Het stadhuis dat er nu nog steeds staat. Thalia ging steeds beter lopen, schrijft Abraham Tuschinski in de memoires die hij in 1927-1928 publiceerde. Het duurde even voor de bioscoop ook publiek uit andere sociale lagen en andere delen van de stad trok dan de armlastige bewoners van het Zandstraatkwartier, zijn stampubliek van het eerste uur. De locatie van Thalia aan de westgrens van die ‘slechte’ buurt hielp niet om ook de gezeten burgerij te trekken.


      Rotterdammers en hun vertier------------------------------De Rotterdamse wezen---------------------------Rotterdam bevrijding 1945


Schouweburg -Aert van Nesstraat


De Grote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat 

was bij oplevering in 1884 een imposante kunsttempel. Het ontwerp was van de Rotterdamse architect J. Verheul Dzn. (1801-1877). Het gebouw werd bij het bombardement van mei 1940 zwaar beschadigd en ondanks dat ze hersteld kon worden is de schouwburg daarna gesloopt.


  Kermis veemarkt en land van                               hoboken

Rating: 3.5 sterren
2 stemmen


 Hervormd Burgerweeshuis      Goudsewagenstraat

Nadat de Rotterdamsche weezen eertijds reeds enkele malen van verblijf verwisseld waren, betrokken zij - 106 in getal - in April 1598 een groot gebouw aan de Goudschewagenstraat, dat als nonnenklooster der Karmelitessen was gesticht en later als Pesthuis werd gebruikt.
Het Gereformeerd (Hervormd) Burgerweeshuis beschikte dan weldra over een gebouwencomplex, gelegen rondom een grooten binnenhof met platanen, linde- en kastanjeboomen beplant.
Na een reeks verbouwingen, zoowel in de 16e- als in de 17e eeuw, werd het oude gedeelte, grenzende aan de Goudschewagenstraat, in de 18e eeuw afgebroken en werd een nieuw Ooster- of voorpand aan de bestaand blijvende gebouwen toegevoegd.
Dit groote, geheel in baksteen uitgevoerde nieuwe gebouw, gelegen aan de Goudschewagenstraat hoek Goudschesingel, was een statig bouwwerk, dat op verzoek van Regenten van het Weeshuis, in 1762-1764 door Ary van Aken, stadsbouwmeester van 1758- 1772, werd ontworpen en uitgevoerd. 

   Hervormd Burgerweeshuis                            Voorhaven

Het oudste gedeelte van dit Rijksmonument is in 1762 gebouwd als woonhuis aan de Voorhaven in opdracht van Cornelis de Wit en Helena Westerbeek, die twee jaar later trouwden. Na een aantal verervingen kwam het huis in bezit van Cornelis van der Straal die er in 1872 overleed. Zijn broer Nicolaas van der Straal schonk het woonhuis hierna aan de stad Rotterdam voor de vestiging van een Hervormd Burger Weeshuis voor uitdrukkelijk alle protestantse gezindten. Hier was behoefte aan in Delfshaven omdat men sinds de afsplitsing van Delft (1811) niet meer op het Delfste weeshuis kon terugvallen. De kinderen werden opgevangen in het ‘Houhuis’ van de Hervormde Gemeente te midden van oudere mannen en vrouwen. Deze situatie was verre van ideaal. Er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de genereuze schenking. In juni 1873 werd het weeshuis officieel geopend en op 15 november van hetzelfde jaar ontving men het eerste weeskind.

 Foto album Goudsewagenstraat en Voorhaven Rotterdam 


Delen van zuidelijk Nederland werden al in het najaar van 1944 door de geallieerden bevrijd. Na 30 maart 1945 volgde de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland. In mei volgde het westen. Rotterdam werd op 6 mei bevrijd, maar eerst op 8 mei kwamen de Canadezen daadwerkelijk de stad binnen, door geestdriftige menigtes onthaald.

______________________________________________________________________

Foto Album Bevrijdings feesten

Het Land van Hoboken in Rotterdam, was een landgoed dat vanaf de 19e eeuw tot 1924 eigendom was van de redersfamilie Van Hoboken. Het landgoed lag in de Coolsche polder tussen de Nieuwe Binnenweg, de Westersingel, de Westzeedijk en de Coolhaven en besloeg 56 ha.

Aan de Westzeedijk verrees in 1851-1852 Villa Dijkzigt als woonhuis voor de familie Van Hoboken. Dit gebouw is tegenwoordig een Rijksmonument. In dit gebouw is het Natuurhistorisch Museum gevestigd. Villa Dijkzigt was – naast de eveneens door J.F. Metzelaar[1] ontworpen boerderij op het landgoed – de enige bebouwing in het verder lege weidegebied.