• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
Geschiedenis oud Rotterdam » ROTTERDAM OUDE HERINNERINGEN STRATEN EN PLEINEN
Rating: 0 sterren
0 stemmen
+19
°
C
Hoog:+21
Laag:+10
zat
zon
maa
din

FOTO ALBUM-ROTTERRDAM SCHIEKADE VAN TOEN                  

SCHIEKADE

Deze naam is vastgesteld op 22-07-1904 door het college van burgemeester en wethouders.

De naam van deze kade is ontleend aan de Rotterdamse Schie, de vaart ten gevolge van een handvest van 9 juni 1340 gegraven van Overschie naar Rotterdam. Ze sloot aan op de reeds bestaande Delftse of Oude Schie, die Delft met Overschie verbond. Ter plaatse van het latere Hofplein kwam de Schie uit in de Kolk welke door de Rotte was gevormd. Vanaf dit punt ging de vaart door de stad onder de naam Delftsevaart. Deze was via een spuisluis verbonden met de Merwede (Nieuwe Maas). De Schie komt ook een enkele maal voor als Spuivaart. Langs beide zijden van de vaart werden kaden aangelegd. In het begin waren deze van weinig betekenis. De Oost-Schiekade was omstreeks 1562 nog maar een betrekkelijk smalle zomerkade. Eerst in 1741 werd deze door de stad bestraat, voor rekening van de eigenaars van de huizen aan de kade en de 1ste, 2de en 3de Schielaan. Dit waren drie laantjes die vanaf de Oost-Schiekade langs de tuinen van de buitenhuizen liepen. De West-Schiekade was breder en werd als rijweg naar Delft gebruikt. Bij een overeenkomst in 1471 werd bepaald dat het onderhoud van deze weg van de Delftse Poort tot aan het Leprooshuis voor rekening van de stad kwam. LEES MEER

Thema
Deze naam ligt in de buurt Agniesebuurt. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie).

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

HAVENSTRAAT-ROTTERDAM

Deze naam is vastgesteld op 23-03-1886 door het college van burgemeester en wethouders.
Vernoemd naar het voormalige stadje Delfshaven, waar het de belangrijkste straat was. Ze heette vóór 1886 Rotterdamschedijk. Door de vereniging van Delfshaven met Rotterdam in dat jaar verloor deze naam zijn betekenis. Onderlangs de dijk liep de Beneden Havenstraat. Vóór 1886 heette deze Groenendaal.

Geschiedenis

De Havenstraat is een onderdeel van Schielands Hoge Zeedijk en stamt uit de 12e eeuw. In 1389 kreeg de stad Delft het recht om een sluis in de dijk aan te leggen. Aan deze sluis ontstond de nederzetting Delfshaven.

Tot de vereniging van de gemeentes Rotterdam en Delfshaven in 1886 had de Havenstraat de naam Rotterdamsche Dijk. Na de vereniging kreeg de Havenstraat zijn huidige naam. In 1965 werd de Havenstraat andermaal doorgraven: tussen de Achterhaven en de Coolhaven werd de Achterhavenbrug gebouwd. Aan de Havenstraat ter hoogte van de Achterhavenbrug staat het standbeeld van Piet Heyn.

Thema
Deze naam ligt in de buurt Delfshaven.


COOLSINGEL

Coolvest is in verband met de aanleg van een brede verkeersweg in de jaren 1913-1922 geheel gedempt en kreeg toen de naam Coolsingel. Enkele jaren later volgde de Schiedamse Vest tot aan de Witte de Withstraat, en ten slotte werd meest zuidelijke deel van de vest gedempt met puin van het bombardement.

Geschiedenis

De naam Coolsingel is afkomstig van het ambacht Cool. Het ambacht Cool komt reeds voor omstreeks 1280. In 1596 kocht de stad de ambachtsheerlijkheid Cool, Blommersdijk en Beukelsdijk van Jonkheer Jacob van Almonde. Bij Koninklijk Besluit van 20 september 1809 werd het ambacht Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk, genaamd Cool, tot een zelfstandige gemeente verheven. In 1811 werd Cool door Rotterdam geannexeerd. Naast het ambacht had men ook nog de polder Cool. Deze lag tussen de Rotterdamse en Delfshavense Schie; deze werd in 1925 opgeheven. Een gedeelte van het grondgebied van Cool was reeds in 1358 bij de stad getrokken na de vergunning van hertog Albrecht van Beieren om grachten om de stad te graven en het stadsgebied te vergroten met Rodezand in het ambacht Cool. De Coolvest scheidde voortaan stad en ambacht en vormde de westelijke grens van de oude Stadsdriehoek, later naar het zuiden uitgebreid met de Schiedamse Vest.-LEES MEER

BERGWEG

Deze naam is vastgesteld op 11-05-1897 door het college van burgemeester en wethouders.
Deze weg dankt zijn naam aan het voormalige dorp Hillegersberg, ook wel Den Berg genoemd, dat in 1941 door Rotterdam werd geannexeerd. De Bergweg heette vóór 1897 Oost-Blommersdijkschenweg. De Bergweg maakte deel uit van de oude 12de eeuwse zeedijk. De naam 'Berchwech' komt in 1387 voor het eerst voor. In de 19de eeuw treft men ook de naam Blommersdijksche Straatweg aan. Hillegersberg is een voormalig dorp dat in 1941 door Rotterdam werd geannexeerd. Nu is het een deel van de bestuurseenheid Hillegersberg-Schiebroek. Over de herkomst van de naam is veel gefantaseerd. Bekend is de legende van de reuzin Hillegonda (zie Hillegondaplein). Voorts gaat het verhaal dat Hillegersberg zijn naam te danken zou hebben aan Hildegard, echtgenote van graaf Dirk II van Holland. Deze was in de 10de eeuw eigenaar van Bergan, een versterkte plaats of gehucht op de berg ter plaatse van het huidige Hillegersberg. De historicus L.J. Rogier veronderstelt dat Hildeger de bouwheer van het kasteel is geweest. De relatie die wel gelegd is tussen de naam Hillegersberg en de heilige Hildegardis van Bingen wijst Rogier van de hand.
Thema
Deze naam ligt in de buurt Oude Noorden -Zie foto album beneden