Veel plezier

nieuw-Een rit door oud Rotterdam » Rotterdam in kleur en oude diergaarde
De plaatselijke tijd in Rotterdam:

Wist u dat Oudste stadsbestuur

In 1340 had Rotterdam als stad het recht gekregen tot op zekere hoogte zelfstandig een bestuur te kiezen, eigen verordeningen uit te vaardigen en zelf overtreders te berechten en te straffen; kortom, allemaal rechten die oorspronkelijk alleen de graaf en zijn ambtenaren bezaten. De grafelijke ambtenaar, baljuw genoemd, had alleen nog de rechtspraak in ernstig criminele zaken behouden, de 'halszaken'. De schout en de zeven schepenen van de stad oefenden de overige rechtspraak en bestuurstaken uit. Tot 1479 koos de schout persoonlijk de schepenen.

De behartiging van de financiële belangen en de bewaking van poorten, wateren en sluizen waren voor hen heel belangrijke zaken. Toch werden schout en schepenen in het begin slechts bijgestaan door twee 'raadsluden', 'der stede klerk', de stadsbode en de stadsknecht. De stadsklerk schreef de brieven zoals die hem werden opgegeven; van belangrijke stukken maakte hij een kopie. Hij schreef de jaarrekening uit en registreerde de vonnissen. De stadsbode moest toezicht houden op de gevangenis. De stadsknecht zorgde voor drank bij ontvangsten en bezorgde brieven bij de landsheer en bij de besturen van andere steden. Claes Claeszoon deed dat werk in 1426 en 1427. Met zijn brieven ging hij naar Delft, Haarlem en Zierikzee en soms veel verder, naar Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Bij de behandeling van zaken met belangrijke financiële gevolgen kreeg men steeds meer behoefte aan goede adviezen. Daarom riep het stadsbestuur zo nu en dan de 'vroetscap ende rijckheyt' bijeen. Dat waren aanzienlijke en rijke burgers. Vanaf 1373 gebeurde dit zelfs regelmatig. Op verzoek van het stadsbestuur verleende Philips de Goede inl436 als graaf van Holland definitief het privilege waarbij zo'n adviesraad werd ingesteld. Deze bestond uit veertig mannen, die behoorden tot de rijkste burgers. Eigendom van onroerend goed was noodzakelijk om in die raad te komen. Degene die tot 'vroedschap' was gekozen, moest namelijk in staat zijn persoonlijke verplichtingen aan te gaan, zoals het verstrekken van een lening om de stad uit eventuele financiële moeilijkheden te helpen. Alleen wie betaalde, kon dus meepraten in het bestuur.


Rotterdamsche Diergaarde voor de verhuizing in 1937-1940 vanaf de Kruiskade naar de huidige locatie als Diergaarde Blijdorp. foto jaren 30

De Peiikaan vijver. Op deze plaats ligt tegenwoordig het Weena tunneltje


1-Bewonderaars bij een tal van ruim honderd jaar oude 7 meter hoogte in de kas van dierentuin de Oude Diergaarde Rotterdam jaren30-2.jpg
2-De nieuwe eland-antilope van dierentuin de Oude Diergaarde Rotterdam met zijn oppasser die hem brood voert begin jaren 30-2.jpg
3-diergaarde in de tropische planten kast-2.jpg
4-Kruiskade De ingang van de diergaarde-2.jpg
5-Kruiskade met de ingang Oude Diergaarde RotterdamRH-2.jpg
6-Kruisstraat ingang Rotterdamse Oude Diergaarde Rotterdam RH-2.jpg
7-Rotterdam Diergaarde een ritje op de olifant datum onbekend-2.jpg
8-Rotterdam Diergaarde hoofdingang Kruisstraat datumon bekend-2.jpg
9-Rotterdam Diergaarde speeltuin datum onbekend-2.jpg
10-Diergaarde Rotterdamsche 1939-2.jpg
11-Diergaarde 1939-2.jpg
12-Een tractor en een olifant zorgen voor de rondritten door de zomerse dierentuin oude Diergaarde Rotterdam 3 augustus 1938-2.jpg

Rotterdamse diergaarde Blijdorp Begin jaren 39-40-60

De dierentuin van 1940

Diergaarde Blijdorp gereed - 9 december 1940

In 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, werd de oude dierentuin op 12 mei zwaar beschadigd door bommen, twee dagen voor het grote bombardement op Rotterdam op 14 mei. Bij het grote bombardement werd de dierentuin niet getroffen. De dierentuin was toen al grotendeels verplaatst naar de huidige locatie. Tussen 1939 en 1941 werd er gebouwd op een locatie liggend tussen de spoorlijn Utrecht - Rotterdam en de Van Aerssenlaan. Bij het bombardement kwamen veel dieren om, terwijl een paar andere ontsnapten. Zo liep er een zebra door een winkelstraat en enkele zeeleeuwen zwommen in de singels van de stad.[3]

Het ontwerp van de nieuwe dierentuin is van Sybold van Ravesteyn, waarbij traliewerk en hekken zo veel mogelijk zijn vermeden en vervangen door greppels en grachten. De verwarmde binnen verblijven en ruime leef weiden waren toentertijd uniek in de wereld.

Op 7 juli 1940 werd het noordelijk gedeelte geopend en in december was de nieuwe diergaarde geheel open. Van Ravesteyn had de dierentuin zo ontworpen dat er een symmetrieas door het park liep, waarop de betonnen gebouwen lagen: de Rivièrahal, de 47 meter hoge uitkijktoren, het roofdiergebouw, de grote vijver en het theehuis. Aan weerszijden van deze as lagen grote weiden voor hoefdieren als bizons en zebra's.

1-1939-Blijdorp Diergaarde De werkzaamheden aan de nieuwe Diergaarde aan de van Aerssenlaan.jpg
2-1939 Blijdorp Diergaarde Rotterdam Bouw Rivirahal.jpg
3-1940-Blijdorp Diergaarde Hervatting van de bouw van de nieuwe Diergaarde te Rotterdam 26mei.jpg
4-1940-Blijdorp Diergaarde maart.jpg
5-1940-Blijdorp Diergaarde Overzicht van de nieuwe met de grote Rivierahal Rotterdam 5 december.jpg
6-1940-Blijdorp Diergaarde De bekende dompteur Erich Hagenbeck zit niet stil.jpg
7-Dierentuin Blijdorp te Rotterdam Nederland augustus 1940 Foto Een dieren verzorger en vier ijsberen.jpg
8-Diergaarde Blijdorp-2-1940.jpg
9-1940-Blijdorp Diergaarde Rotterdam moeder en KIND Nederland.jpg
10-1941-Blijdorp Diergaarde De olifant van de nieuwe dierentuin 9 april.jpg
11-1941-Blijdorp Diergaarde loopt een oppasser in gespannen lama.jpg
12-1941-Blijdorp Diergaarde De nieuwe olifant Nellie 26 mei.jpg