• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
ROTTERDAM -ZOALS HET WAS » CROOSWIJK ROTTERDAM

Crooswijk was tot 1864 een kale polderparticulieren begonnen in die tijd met de ontwikkeling van het terrein tot woonwijk. In 1862 was de Crooswijksesingel al gereed, deze singel werd aangelegd in het kader van het Waterproject van Willem Nicolaas Rose (18011877). De bebouwing begon buiten de cirkel van de singelgordel, dit was tegen het originele plan in. Midden in de polder kwamen veel arbeiderswoningen, dit is nog steeds te zien aan de nauwe straten. Deze huizenreeks moest voorzien in de toenemende vraag naar woningen voor de groeiende arbeidsbevolking.Crooswijk in vogelvlucht 

Rating: 4 sterren
1 stem

MARINIERS OP HET SCHUTTERSVELD

Michiel de Ruyter 1650 Stichter van het korps mariniers De Ruyter geldt als de oprichter van
het Korps Mariniers, de eerste zeesoldaten die overal inzetbaar zijn. De Ruyter dringt er op aan een eigen
eenheid zeesoldaten op te leiden nog voor hij admiraal is .ohan de With, de raadspensionaris
die de leiding heeft in Holland, neemt de suggestie van De Ruyter over en geeft Jozef. baron van
Ghent opdracht het Korps  Mariniers op te richten. Van Ghent nam er de tijd voor: twee jaar. Spionnen
brachten het nieuws naar Engeland dat Van Ghent een Marine Korps aan het vormen was. De Engelse
mariniers vormen toen gauw hun Korps en geldennu als het oudste Zeesoldatenkorps.OPROER IN CROOSWIJK

In de crisis van de jaren dertig namen de spanningen in Rotterdam toe ten gevolge van de deflatiepolitiek van de Nederlandse regering waardoor op uitkeringen moest worden gekort. Dit had gevolgen voor de grote steden. Rotterdam ging door met het korten van salarissen en uitkeringen. Een verlaging van de uitkeringen leidde in 1934 tot een golf van protest. Het Amsterdamse Jordaanoproer van dat jaar bepaalt in de geschiedschrijving het beeld van het crisisverzet tegen Colijn, maar ook in Rotterdamse arbeiderswijken beklommen de bewoners de barricaden. In Crooswijk, de oude binnenstad, in de buurt van de Goudsesingel, de Aert van Nesstraat en in de Oleanderstraat (Bloemhof) op Rotterdam-Zuid braken hevige onlusten uit, die de oproerpolitie op hardhandige wijze de kop indrukte. Dit bord verwijst naar het optreden van de politie door bij de ingang van de wijk een waarschuwingsbord te plaatsen.


ROTTERDAM - De Jaminfabriek was jarenlang de grootste werkgever van Crooswijk. Op het hoogtepunt waren er zeshonderd Jaminwinkels in Nederland. Het zorgde voor werkgelegenheid voor met name de vrouwelijke bevolking van de wijk. Zij kregen de bijnaam: De meisjes van Jamin.