• Alles over het oude Rotterdam
  • verhalen herinneringen oude foto,s
  • tot 1960
Rating: 5 sterren
1 stem

Het weer was vanmorgen iets beter dan 't gisteren was. In den doornatten, guren Zondag die achter ons ligt hebben wel velen zich met bangen twijfel afgevraagd hoe 't morgen gaan zou en beklaagd de jonge Koningin, die in een open rijtuig en open bootje over de rivier zou zijn blootgesteld aan den zwiependen regen. Haar in de eerste plaats gold ons beklag en ook wel even met leedwezen dachten we aan de ongunstige situatie, waaronder Prins Hendrik onze mooie stad zien zou. Maar — gelijk gezegd — vanmorgen zag 't er beter uit. De Noordwestenwind deed minder guur dan gisteren en door de grijze luchten schoot een glanzing van krachtig zonneleven dat — naar we hoopten — nog wel doorbreken zou. Overigens hoe aardig sans gêne was onze stad vanmorgen, 't Eenig ongewone was de vlaggentooi in de straten en op de torens — ook de trams droegen vlaggetjes — maar overigens ging overal het werk zijn gewonen gang. Juist zooals de Koningin had gewenscht — Rotterdam zien zooals het is.


1899-09-06-Rotterdam Bezoek van Koningin Wilhelmina en Koningin Emma aan het Stadhuis en Rondrit door de stad


BEZOEk DEENSE KONINGSPAAR AAN ROTTERDAM

bezoek van de Deense koning Frederik en koningin Ingrid op 27 april 1954 aan Rotterdam centraal staat. Het Deense koningspaar wordt vergezeld door koningin Juliana en prins Bernard. Zij bezoeken het vliegdekschip Hr.Ms. Karel Doorman in de Rotterdamse haven. Het koninklijk jacht Piet Hein brengt hen naar de Karel Doorman. Ze inspecteren het vliegdekschip, maken een rondgang, o.a. vergezeld door ir. C. Staf, minister van Marine. De marinierskapel speelt het Deense volkslied en de helikopter Salome geeft een demonstratie. Er wordt een drankje gedronken waarna de gasten afscheid nemen en weer aan boord van de Piet Hein stappen. Er wordt een koninklijk saluut met 21 schoten gegeven.


BEZOEK PAUL KRUGER AAN ROTTERDAM

Stephanus Johannes Paulus (Paul) Kruger (Bulhoek (Britse Kaapkolonie), 10 oktober 1825 – Clarens (Zwitserland), 14 juli 1904), ook bekend als Oom Paul, was de vijfde president van de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) en de meest prominente Boer tijdens en tussen de Boerenoorlogen.

Na zijn succesvolle optreden bij de Eerste Boerenoorlog werd Kruger op 30 december 1880 president van Transvaal, als lid van het Driemanschap. Hij werd daarna nog vier keer herkozen, voor het laatst in 1898. Onder zijn leiderschap transformeerde het failliete Transvaal van zijn voorganger Thomas François Burgers tot een rijke en militair sterke Boerenstaat maar liepen de spanningen met het Britse Rijk hoog op. Na zware verliezen te hebben geleden in de Tweede Boerenoorlog vertrok hij naar Europa, waarna hij nooit meer naar zijn land zou terugkeren tot zijn herbegrafenis in 1904.

Vloot BEZOEK AAN ROTTERDAM (TOEN)

De vlootdagen waren in Rotterdan zeer aantrekkelijk.Diverse schepen lagen meestal of in de Parkhaven of de Boompjes 

Je mocht  dan de oorlog schepen  bezoeken 

De schepen kwamen overal vandaan 

Hier onder  de namen  van schepen die rotterdam bezochten in de jare 20-tm 60

__________________________________________________________

Canadees vlootbezoek met het vliegdekschip Bonaventure in Rotterdam, ter hoogte van de Parkkade.

1910-Oorlogsschip H.M. 'Piet Hein' liggend aan de boei op de Nieuwe Maas ter hoogte van de Parkhaven tijdens het vlootbezoek aan Rotterdam.

Oorlogsschip de Gelderland, de Evertsen, de Heemskerk of de Friesland op de Nieuwe Maas. Waarschijnlijk tijdens vlootbezoek-aan Rotterdam

zie onder de foto album door de jaren heen

____________________________________________________________

 


ROTTERDAM KREEG OOK BEZOEK VAN DE DIVERSE FILMSTERREN EN ZANGERESSEN  IN DIE TIJD  ZIE DE MIX FOTO ALBUM 

BEZOEK VAN WINSTON CHURCHILL AAN ROTTERDAM 

 

Rotterdam – Winston Churchill is vanmiddag benoemd tot ereraadslid van Rotterdam. Churchill, die na de oorlog verrassend de verkiezingen verloor, maakt een tour door Nederland. De Rotterdammers kwamen massaal naar de Brit kijken.

In enthousiasme kon de Maasstad natuurlijk niet achterblijven op Amsterdam, Den Haag en Leiden. Overal langs de route hingen vlaggen en spandoeken. Rotterdammers waren in grote getale gekomen om een glimp op te vangen van het bekende V-teken, de hoed en de sigaar van de Britse staatsman.

Het bezoek begon iets over twaalven toen Churchill op de grens van Overschie en Rotterdam werd opgewacht door burgemeester Oud en hoofdcommissaris van de politie Staal.

Churchill in gezelschap van zijn vrouw Clementine en dochter Mary kreeg bloemen aangeboden door Henny Bennekers, de dochter van een als gijzelaar geëxecuteerde hoofdinspecteur van de politie en de jonge Winston Berwers, die naar de Britse leider genoemd was bij zijn geboorte in 1941 en dus gedurende de hele oorlog zijn naam niet mocht gebruiken.